Translate

Monday, March 22, 2021

Projek RM1 juta ternak lembu sado

 

BESUT - Kerajaan negeri Terengganu berhasrat untuk mening. katkan pengeluaran produk daging katang' daripada lembu sado bagi menambah pendapa tan penternak di negeri ini.

Pengerusi Jawatankuasa Per tanian, Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa negeri, Dr. Azman Ibrahim berkata, seekor lembu sado mampu menghasil kan daging seberat hampir setan dan berkualiti tinggi.

"Daging katang yang lembut dan berjus sesuai untuk dijadi kan menu hidangan hotel yang bernilai tinggi.

"Walaupun tidak dapat menyaingi harga daging wagyu, daging lembu sado boleh mencecah RM600 satu kilogram sekiranya dipotong dengan teknik yang betul," katanya selepas merasmi kan projek Pembangunan Lembu Sado Berkelompok di Jabi di sini semalam.

Azman berkata, projek Pembangunan Lembu Sado Berkelompok itu merupakan strategi kerajaan negeri Tereng ganu untuk meningkatkan penge. luaran daging katang:

Beliau memberitahu, kira-kira 70 penternak lembu sado di se luruh daerah di negeri ini kecuali Kuala Terengganu terlibat dalam projek perintis tersebut meli batkan peruntukan keseluruhan RM1 juta.

"Peserta projek itu perlu membela lembu sado masing. masing di kawasan padang ragut yang disediakan di setiap daerah terlibat.

"Setiap ekar padang ragut itu mampu menghasilkan 43.92 tan metrik rumput minyak sebagai makanan lembu sado peliharaan penternak terlibat dalam tem poh setahun," katanya.

Azman menambah, penter nak lembu sado yang menyertai projek perintis itu juga akan di beri latihan amalan pengurusan penjagaan ternakan secara sistematik. Bellau berkata, selain sum ber daging, projek tersebut me- nyasarkan untuk menghasilkan 21 anak lembu sado setiap tahun.

No comments:

Post a Comment