Translate

Friday, May 22, 2015

INFO Enam Teras Strategik dan Pemacu RMK-11


Teras strategik 1: Memperkukuh inklusiviti ke arah masyarakat yang saksama 

a)Memperkasa komuniti untuk membina masyarakat yang produktif dan sejahtera
- Mencapai purata skor lapan daripada sepuluh Indeks Kesejahteraan Keluarga
- 59 peratus penyertaan wanita dalam pasaran tenaga kerja

b) Meningkatkan taraf isi rumah B40 (berpendapatan kurang daripada RM2,300 sebulan) ke arah masyarakat kelas menengah
-Meningkatkan pendapatan bulanan purata isi rumah kepada RM5,270
-Menaikkan pendapatan bulanan penengah isi rumah kepada RM5,701

c) Mempercepat pertumbuhan wilayah ke arah keseimbangan geografi yang lebih baik
- Pelaburan RM236 bilion di koridor ekonomi wilayah
- Mewujudkan 470,000 peluang pekerjaan

d) Mentransformasi luar bandar untuk meningkatkan kesejahteraan bandar
- Membina 3,000 kilometer jalan berturap
- 90,000 tambahan unit rumah akan menerima bekalan air
-36,800 tambahan unit rumah akan menerima bekalan elektrik

e) Memperkukuh peluang Komuniti Ekonomi Bumputera (BEC) untuk meningkatkan pemilikan kekayaan
-menambah baik ketidakseimbangan pendapatan secara keseluruhan
-Mengurangkan pekali Gini (ukuran ketidaksamaan dari pendapatan atau kekayaan) daripada 0.401 pada tahun 2014 kepada 0.385

Teras strategik 2: Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

a) Mencapai akses sejagat kepada penjagaan kesihatan berkualiti
- 2.3 katil hospital bagi setiap 1,000 penduduk.
- Nisbah satu doktor untuk 400 penduduk.

b) Menyediakan perumahan mampu milik yang mencukupi dan berkualiti kepada isi rumah miskin, berpendapatan rendah dan sederhana
- Membina dan membaiki 47,000 rumah untuk isi rumah miskin.
- Membina 606,000 rumah untuk isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana.

c) Mewujudkan persekitaran hidup lebih selamat untuk masyarakat yang berdaya maju dan sejahtera
- Meningkatkan persepsi rasa selamat kepada kadar 60 peratus.
- Mengurangkan lima peratus indeks jenayah setiap tahun.
- Menambah baik masa respons polis kepada lapan minit.

d) Meningkatkan keselamatan jalan raya dan perkhidmatan kecemasan untuk mengurangkan fataliti
- Menambah baik masa respons kecemasan kepada lapan minit.
- Mengurangkan indeks fataliti akibat kemalangan jalan raya bagi setiap 10,000 kenderaan berdaftar kepada 2.0.

e) Membudayakan semangat 1Malaysia untuk memperkukuh kesepaduan perpaduan nasional
 - Penubuhan Kelab Rukun Negara di 6,800 buah sekolah.

f) Menggiatkan sukan untuk kehidupan yang sihat dan memupuk perpaduan
-Sekurang-kurangnya 50 peratus rakyat Malaysia membudayakan sukan

Teras strategik 3: Meningkatkan kesejahteraan rakyat 

a) Menambah baik kecekapan pasaran buruh bagi meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- Kadar pertumbuhan purata tahunan produktiviti buruh dalam RMK-11 kepada 3.7 peratus.
- Pampasan pekerja kepada Kadar Dalam Negara Kasar (KDNK) pada tahun 2020 meningkat kepada 40 peratus.
- Gaji penengah bulanan meningkat kepada RM2,500 pada tahun 2020

b) Menambah baik kualiti pendidikan untuk meningkatkan hasil pelajar dan kecemerlangan institusi
- Menyasar untuk berada sekurang-kurangnya setara dengan purata antarabangsa dalam penilaian Program Kemasukan Pelajar Antarabangsa (PISA) dan Kajian Trend dalam Sains dan Matematik Antarabangsa (TIMSS).
- Dua universiti dalam kalangan 100 terbaik Kedudukan Universiti Terbaik Dunia.
- Kemasukan 100 peratus bagi pendidikan prasekolah hingga menengah atas.

c) Mentransformasi Latihan dan Pendidikan Teknik dan Vokasional (TVET) untuk memenuhi permintaan industri
- Bilangan pengambilan lepasan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ke TVET seramai 225,000 orang.
- Peningkatan bilangan pekerja yang dijangka mendapat faedah menerusi perluasan Akta Perbadanan Sumber Manusia Berhad (PSMB) meningkat kepada 2.8 juta orang pada tahun 2020.

d) Memperkukuh pembelajaran sepanjang hayat untuk peningkatan kemahiran
- 58 peratus peningkatan pekerja yang dijangka mendapat faedah menerusi perluasan Akta PSMB

Teras strategik 4: Menuju ke arah pertumbuhan hijau bagi meningkatkan kemampuan dan daya tahan

a) Memperkukuh daya tahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam
- Pengurangan intensiti pelepasan Gas Rumah Hijau daripada KDNK sehingga 40% berbanding paras tahun 2005
- Penggubalan pelan induk pengurusan permintaan tenaga yang komprehensif
- Kapasiti terpasang tenaga boleh baharu kepada 2,080 Megawatt
- Perolehan hijau Kerajaan kepada sekurang-kurangnya 20%
- 22% kadar kitar semula daripada isi rumah

b) Memperkukuh persekitaran yang menyokong pertumbuhan hijau
- Penubuhan pusat krisis dan pengurusan bencana negara untuk meningkatkan kapasiti kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana
- Dua juta rakyat dilindungi melalui projek tebatan banjir

c) Mengguna pakai konsep penggunaan dan pengeluaran mampan
- 17% kawasan terestrial (darat) dan air daratan diwartakan sebagai kawasan perlindungan
- 10% kawasan pesisir pantai dan marin diwartakan sebagai kawasan perlindungan

Teras strategik 5: Memperkukuh infrastruktur bagi menyokong pertumbuhan ekonomi

a) Membangunkan sistem pengangkutan bersepadu berdasarkan keperluan
- 40% perkongsian mod pengangkutan awam di Greater Kuala Lumpur dan Lembah Klang
- 3,000km jalan berturap luar bandar
- Penubuhan Suruhanjaya Penerbangan Malaysia sebagai pengawal selia

b) Menambah baik liputan dan kualiti serta kemampuan langganan insfrastruktur digital
- 95% kawasan berpenduduk mendapat liputan infrastruktur jalur lebar
- 1% daripada PNK per kapita bagi kos langganan jalur lebar talian tetap
- 46 kawasan di seluruh negara mendapat perkhidmatan Televisyen Digital Terestial (DTT) pada tahun 2016-2017 dengan semua perkhidmatan disediakan selepas penamatan sistem analog (ASO) selesai.

c) Meneruskan peralihan kepada rangka kerja baharu industri perkhdimatan air
- 99% penduduk mendapat bekalan air bersih dan terawat menjelang tahun 2020
- 80% liputan perkhidmatan pembetungan bersambung terutamanya di bandar utama menjelang tahun 2020
- 25% kadar air tidak berhasil menjelang tahun 2020

d) Menjana pertumbuhan logistik dan meningkatkan fasilitasi perdagangan
- 8.5% pertumbuhan tahunan untuk subsektor pengangkutan dan penyimpanan
- Kedudukan 10 teratas dalam Indeks Pencapaian Logistik, Bank Dunia

e) Menggalakkan penggunaan tenaga secara mampan untuk menyokong pertumbuhan
- Standard bahan api bersih Euro 4M, Euro 5 dan B15 (15% adunan biodiesel) dilaksanakan menjelang tahun 2020
- 3.5 juta tan setahun (MTPA) kapasiti tambahan pengimportan gas petroleum cecair (LNG) melalui Terminal Regasifikasi Gas Cecair 2 (RGT-2) di Pengerang, Johor
- 7,626 Megawatt kapasiti baharu penjanaan ditambah di Semenanjung Malaysia menjelang tahun 2020
- 300,000 kapasiti tambahan penapisan minyak pada tahun 2019

Teras strategik 6: Merekayasa pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kemakmuran 

a) Mentransformasi sektor perkhidmatan
- Menyumbang RM3,488 bilion atau 56.5% kepada KDNK dengan 9.6 juta pekerjaan (pertumbuhan 6.9% setahun)

b) Memodenkan sektor pertanian
- Menyumbang RM519 bilion atau 8.2% kepada KDNK dengan 1.6 juta pekerjaan (pertumbuhan 3.5%)

c) Membangunkan Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang dinamik
- Menyumbang RM2,421 bilion atau 38.4% kepada KDNK dengan 9.5 juta pekerjaan dalam semua sektor (pertumbuhan 9.3%)

d) Menjana kekayaan melalui inovasi
- Dua peratus perbelanjaan kasar kajian dan penyelidikan (R&D) kepada KDNK
- Sebanyak 70% perbelanjaan R&D disumbangkan oleh perbelanjaan perusahaan perniagaan

e) Memperkukuh sektor pembuatan
- Menyumbang RM1,417 bilion atau 22.5% kepada KDNK dengan 2.8 juta pekerjaan (pertumbuhan 5.1% setahun)

f) Mentransformasi sektor pembinaan
- Menyumbang RM327 bilion atau 5.5% kepada KDNK dengan 1.2 juta pekerjaan (pertumbuhan 10.3% setahun)

g) Meningkatkan daya saing bandar dan pembangunan koridor ekonomi wilayah
- Merangka pelan pembangunan ekonomi khusus untuk 4 bandar yang telah dikenal pasti
- Pelaburan direalisasi sebanyak RM236 bilion dan 470,000 peluang pekerjaan

No comments:

Post a Comment