Translate

Friday, September 2, 2011

Telaga tiub jimatkan bil air 50 peratus

IPOH - Sebuah sekolah agama persendirian, Sekolah   Al-Hidayah mengambil inisiatif mengurangkan bil air bu lanan dengan menggunakan sumber air bawah tanah me nerusi pembinaan sebuah telaga tiub.

Pengerusi Jemaah Pengurusan Sekolah Al-Hidayah, Prof.   Madya Ir. Abdul Aziz Omar berkata, telaga lengkap dengan  sistem rawatan air bawah tanah itu merupakan sumbangan  Jabatan Mineral dan Geosains (JMG).

“Sebagai sekolah swasta yang bergantung harap kepada   yuran, bantuan kerajaan negeri dan sumbangan orang ramai, Sekolah Al-Hidayah bergelut untuk mengawal perbelanjaan  mengurus.

“Alhamdulillah permohonan kami untuk membina sebuah   telaga tiub diluluskan JMG pada pertengahan 2009. Sejak ia  siap awal tahun ini, bil air kami telah berjaya dikurangkan  hampir 50 peratus,” katanya kepada Kosmo! baru-baru ini.

Abdul Aziz berkata, sumber air bawah itu telah digunakan  untuk kegunaan luar seperti berwuduk, air tandas dan   menyiram pokok bunga untuk manfaat 1,200 pelajar, guru   dan kakitangan sokongan sekolah tersebut.

Beliau berkata, persekitaran Sekolah Al-Hidayah sesuai  untuk pembinaan telaga tiub kerana mempunyai sumber air  bawah yang banyak dari kawasan batu kapur berham piran.

“Telaga tiub terbabit mengeluarkan 3.6  meter padu sum ber air bawah sejam yang didapati pada  kedalaman 23 meter  hingga 27 meter,” katanya.

No comments:

Post a Comment